Lara Ruiz Height: 177cm / 5' 9½' Bust: 82cm / 32½' B Waist: 61cm 24' Hips: 89cm / 35' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Brown Eyes: Green

Lara Ruiz Height: 177cm / 5' 9½' Bust: 82cm / 32½' B Waist: 61cm 24' Hips: 89cm / 35' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Brown Eyes: Green

Lara Ruiz Height: 177cm / 5' 9½' Bust: 82cm / 32½' B Waist: 61cm 24' Hips: 89cm / 35' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Brown Eyes: Green

Lara Ruiz Height: 177cm / 5' 9½' Bust: 82cm / 32½' B Waist: 61cm 24' Hips: 89cm / 35' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Brown Eyes: Green

Lara Ruiz Height: 177cm / 5' 9½' Bust: 82cm / 32½' B Waist: 61cm 24' Hips: 89cm / 35' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Brown Eyes: Green

Lara Ruiz Height: 177cm / 5' 9½' Bust: 82cm / 32½' B Waist: 61cm 24' Hips: 89cm / 35' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Brown Eyes: Green

Lara Ruiz Height: 177cm / 5' 9½' Bust: 82cm / 32½' B Waist: 61cm 24' Hips: 89cm / 35' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Brown Eyes: Green

Lara Ruiz Height: 177cm / 5' 9½' Bust: 82cm / 32½' B Waist: 61cm 24' Hips: 89cm / 35' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Brown Eyes: Green